YTTERLIGARE EN UTÖKAD UPPLAGA AV KLASSIKERN
                                        "ANATOMI och RÖRELSELÄRA"
 

 

Information till köpare av boken och till kursansvariga vid Idrottsgymnasier, Folkhögskolor, Idrottsförbund och Universitet med utbildningar i Idrott/Hälsa. ”Anatomi och rörelselära inom idrotten” har under flera år använts som kurslitteratur vid olika skolor och vid ledarutbildningar inom specialidrottsförbunden. Boken blir mycket uppskattad av såväl lärare, ledare som elever.

Boken har nu utökats med 20 sidor som i huvudsak ökar på förståelsen för styrketräning. Fler förklarande bilder på skelett och olika muskelgrupper samt ett register har tillkommit. Ett register som i hög grad underlättar för läsaren att hitta var i boken olika begrepp står förklarade. Boken har helt enkelt blivit ännu mer tillrättalagd för den som vill studera anatomi och rörelseanalys anpassad till idrott, motion och styrketräning. De otaliga och pedagogiskt illustrerade exemplen är tagna från vitt skilda idrotter och är så överskådliga att även rätt så komplicerade biomekaniska begrepp blir lättförståeliga.

För att bättre spegla bokens innehåll har titeln ändrats till

"ANATOMI MED RÖRELSELÄRA OCH STYRKETRÄNING"

OBS
Boken beställs lättast via e-mail till
harpoon@wirhed.com
Beställningen sänds med posten tillsammans med en faktura.
Uppge namn, leveransadress samt antal böcker.